Shinshu Ueda camp

Thời gian: 30-31/07/2021
Thời gian gặp mặt: Lối ra Suối nước nóng Ueda Station 12:45
Giờ tan tầm: Lối ra suối nước nóng Ueda Station 14:30 (dự kiến)
Địa điểm gặp mặt: National Myoko Youth Nature House

Nội dung: Ngày 1 14: 00-Giải trí 16: 00-Hoạt động giao lưu
Ngày 2 9: 00-Trải nghiệm thiên nhiên 11: 00-Tìm hiểu quốc tế
Tuyển dụng: Trẻ em các nước, học sinh từ cấp 2 đến cấp 2 [khoảng 40 người]
Phí tham gia: 4000 yên (bao gồm ăn, ở, xe buýt, bảo hiểm)
Giảng viên: Yogetsu Shimizu, thành viên của tổ chức phi lợi nhuận

日 時:令和3年7月30日(金)~31日(土)
場 所:国立妙高青少年自然の家
日. 程:
1日目
12:45 上 田 駅 集 合
14:00 自然の家到着
14:30 活動開始
18:00 夕 食 
20:00 キャンプファイヤー
22:30 就寝

2日目
6:30 起 床
7:00 朝 食
9:00 自然体験
12:00 昼 食
14:30 上田駅 到着

対 象:小学生5年以上、中学生、保護者
参加費:1人 4000円(予定)

※活動中の怪我等は、加入した保険を適応します。
 保険の金額以上は対応できません。


名前 / Tên con / học sinh
生年月日 Data de nascimento / 性別 sexo
携帯電話 cell phone
メールアドレス/ E-mail
学校名・学年 (例: 光小4年 )
住所 / ADDRESS

-①保護者 ②アレルギー等
このページはフォームメーラーを使って作成されています
今すぐ無料で始める